isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Brátt á fulla ferð

20.03.2018
 
Undanfarin misseri hefur verið athyglisvert að fylgjast með yfirlýsingum um nauðsyn þess að efla heilbrigðisþjónustuna. Eftir niðurskurð um langt skeið hafa stjórnmálamenn boðað betri tíma. Það var því með nokkurri eftirvæntingu sem beðið var bráðabirgðauppgjörs um fjármál hins opinbera árið 2017. En þær upplýsingar voru birtar 15. mars sl. Þar kemur fram að heildarútgjöld til heilbrigðismála árið 2017 séu áætlaðar 223,7 milljarðar króna eða 8,8% af landsframleiðslunni.
 
 
 
Lesa meira

Fróðlegar upplýsingar

14.04.2017
 Hagstofa Íslands birtir reglulega fróðlegar upplýsingar um opinber fjármál. Það þarf hins vegar að hafa nokkuð fyrir því að finna þessar tölur í frumskógi talna um stöðu þjóðarbúsins.
Lesa meira

Loftið úr blöðrunni

23.03.2017
Formaður læknaráðs Landspítalans skrifaði forvitnilega grein í Fréttablaðið í dag. Það var líklega ekki efni hennar sem vakti athygli mína heldur minnti hún á að greinilega hefur dregið úr baráttu manna fyrir nýjum spítala. Undanfarin 3-4 ár hafa áhugamenn um nýjan spítala stokkið fram á ritvöllinn hver af öðrum og krafist þess að reist verði nýtt hátæknisjúkrahús á höfuðborgarsvæðinu.
 
 
Lesa meira

Fjárframlög til heilbrigðismála 2015

3.10.2016
 Um miðjan septembermánuð birti Hagstofa Íslands endurskoðað yfirlit um fjármál hins opinbera árið 2015. Þar kemur m.a. fram að heildarútgjöld til heilbrigðismála voru 190,6 milljarðar kr. umrætt ár eða 8,6% af landsframleiðslunni. Þar af var hlutur hins opinbera 152,3 milljarðar kr. og hlutur heimilanna 35,3 milljarðar eða 18,5%. Sem hlutfall af landsframleiðslu höfðu heilbrigðisútgjöldin því dregist saman um 0,1% milli áranna 2014 og 2015.
Lesa meira

Réttindi til að leita sér lækninga í útlöndum

2.03.2016
 Framkvæmdastjórn ESB hefur um langt skeið barist fyrir því að gera fólki kleift að sækja sér heilbrigðisþjónustu í öðrum ríkjum EES-samningsins en í sínu eigin, og heimilað væri að endurgreiða kostnað að því marki sem sjúkratryggingar greiða fyrir sambærilega þjónustu í heimalandinu.Munu ný lög tryggja þann rétt ?
Lesa meira

"Það má alltaf gera betur"

16.02.2016
Yfirlýsing og undirskriftasöfnun Kára Stefánssonar varðandi endurreisn heilbrigðiskerfisins hefur vakið mikla athygli. Um miðjan dag þriðjudaginn 16. febrúar höfðu hátt í 77 þúsund manns skrifað undir yfirlýsinguna.
 
Lesa meira

Deilt við fjárveitingavaldið

2.12.2015
 
Athyglisvert hefur verið að fylgjast með deilu forstjóra Landspítalans við fjárveitingavaldið að undanförnu. Hann hefur á fundum með fjárlaganefnd og í fjölmiðlum fullyrt að þær fjárveitingar sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi ársins 2016 séu ekki nægar til að halda uppi grunnþjónustu og tryggja nægjanlegt viðhald og nýframkvæmdir í heilbrigðisþjónustunni. Forstjóri spítalans telur sig hafa mætt mikilli ókurteisi þegar hann gerði grein fyrir sínu máli á fundi nefndarinnar. Formaður fjárlaganefndar líkti hins vegar framkomu forstjórans við andlegt ofbeldi.
 
 
 
Lesa meira

Meira um fjárframlög til heilbrigðismála

2.10.2015
 Á hverju ári hverju birtir Hagstofa Íslands á heimasíðu sinni upplýsingar um fjármál hins opinbera. Bráðabirgðauppgjör í mars og síðan endurskoðað yfirlit í september. Þar er að finna fróðleik um helstu þætti ríkisbúskaparins, svo sem umfang, tekjur og útgjöld hins opinbera,  heilbrigðismál, fræðslumál, peningalegar eignir og skuldir hins opinbera.

 

Lesa meira

Í 19. sæti meðal OECD-ríkja

24.09.2015
 Árlega birtir Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) yfirlit yfir fjárveitingar til heilbrigðismála í aðildarríkjum OECD og eru þær venjulega tveggja ára gamlar. Skýrsla þessa árs, sem kynnt var 7. júlí sl. inniheldur þannig upplýsingar um fjárframlögin árið 2013.
Lesa meira

Heildrænar lausnir

8.05.2015
 Heilbrigðismál hafa verið meira til umræðu á vettvangi þjóðmálanna en raunin var fyrir bara fáeinum árum. Ástæður þess eru margar en skipulag heilbrigðisþjónustunnar og ófullnægjandi fjárveitingar ber jafnan hæst. Sjúklingar kvarta yfir löngum biðtíma, auknum greiðslum úr eigin vasa og ójöfnum lífskostum í heilsufarslegum efnum. Heilbrigðisstarfsmönnum finnst vinnuálagið hafa farið vaxandi og að þeir hafi dregist aftur úr öðrum stéttum í launum.
Lesa meira

Hin markverðu skref

19.01.2015
Fyrir síðustu helgi birtist í Fréttblaðinu grein eftir núverandi heilbrigðisráðherra um nokkur markverð skref sem nýlega hafa verið stígin í heilbrigðismálum eða eru í næsta fótmáli á því sviði. Ekki er alveg ljóst af hvaða tilefni umrædd grein er skrifuð, en viku áður skrifuðu þrír ráðherrar og fulltrúar lækna undir yfirlýsingu í tengslum við gerð kjarasamninga lækna.
Lesa meira

Fögur fyrirheit - Draumur eða veruleiki

13.01.2015
Í tengslum við gerð nýs kjarasamnings lækna og ríkisins í síðustu viku undirrituðu fulltrúar Læknafélags Íslands, Skurðlæknafélags Íslands og ríkisstjórnarinnar yfirlýsingu um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Í yfirlýsingunni er að finna fjölda skuldbindinga og fyrirheita um að ráðist verði í fjölmörg verkefni sem tryggja eiga að íslensk heilbrigðisþjónusta geti staðið jafnfætis því sem best gerist í öðrum löndum.
Lesa meira

Erfiður róður framundan í heilbrigðismálum

16.11.2014
Þann 11. nóvember s.l. efndi hin nýja stjórnmálahreyfing Viðreisn til fundar um viðreisn heilbrigðiskerfisins. Ástæðan var sennilega sú að hvorki er að finna tillögur um auknar fjárveitingar til Landspítalans í tillögu að fjáraukalögum fyrir 2014 eða í fjárlagafrumvapinu 2015. Forsvarsmenn og hollvinir þjóðarspítalans eru því að verða úrkula vonar um að ráðist verði í að byggja nýjan Landspítala á næstunni.
Lesa meira

Ekkert samráð á dagskrá

5.11.2014
 Á stuttum tíma hafa heilbrigðismálin færst af jaðri inn að miðju þjóðfélagsumræðunnar. Fyrir alþingiskosningarnar árið 2013 ypptu margir ráðamenn bara öxlum þegar þess var krafist að ráðist yrði í byggingu nýs Landspítala eða starfsemi heilslugæslunnar efld. Að koma fram með kröfur um úrbætur í heilbrigðismálum var rétt eins og að skvetta vatni á gæs. Notendamiðað heilbrigðis- og velferðarkerfi var sömuleiðis eitthvað sem flestir stjórnmálamenn höfðu aldrei heyrt talað um. En svo breyttist allt á einni nóttu.
Lesa meira

Vel fyrir neðan meðaltal

26.09.2014
 Hagstofa Íslands birtir árlega upplýsingar um fjármál hins opinbera. Fyrst um miðjan mars og síðan endurskoðað yfirlit í lok septembermánaðar. Í nýju yfirliti kemur fram að árið  2013 voru heildarútgjöld til heilbrigðismála 165 milljarðar króna eða 8,8% af landsframleiðslu. Tölur um þróun heilbrigðisútgjalda sýna að Ísland hefur undanfarin ár dregist aftur úr öðrum OECD-ríkum hvað varðar fjárframlög til heilbrigðismála.  Ísland er nú vel fyrir neðan meðaltal þessara ríkja.
Lesa meira

Viðsnúningur eða kerfislægur vandi

23.09.2014
 
Á fyrstu mánuðum ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugsson á því herrans ári 2013 var ekki margt sem benti til þess að heilbrigðismál fengju einhvern forgang fram yfir aðra málaflokka. Það var því mikið gleðiefni að heyra heilbrigðisráðherrann lýsa því yfir í útvarpsþættinum á Sprengisandi sama sumar að heilbrigðisþjónusta þyrfti ekki endilega að vera öll á hendi ríkisins. Mörgum verkefnum væri hæglega unnt að sinna af sveitarfélögum og einkaaðilum.
Lesa meira

Farandforstjórar og sparnaðurinn

30.07.2014
Þann 9. júlí sl. gaf heilbrigðisráðherra út reglugerð um frekari sameiningu heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni frá og með 1. október n.k. og nær hún til heilbrigðisþjónustu á Vestfjörðum, Norðurlandi og Suðurlandi.  Tilgangurinn með þessum aðgerðum er  sagður vera að auka öryggi íbúa í þessu umdæmum og gera sterfsemina skilvirkari og öflugri. 
 
Lesa meira

Þörf á sýnilegri atvikaskráningu

22.05.2014
Öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu eru rædd af vaxandi þunga í þjóðfélaginu jafnt meðal heilbrigðisstarfsfólks og almennings. Liðin er sú tíð þegar meðferð og umönnun sjúklinga var nær einvörðungu ákveðin af læknum og hjúkrunarfræðingum. Notendur heilbrigðisþjónustu hafa nú æ meira að segja um hvernig tekið er á málum þeirra og bundið er í lög að sjúklingi sé í sjálfsvald sett að ákveða hvort hann þiggur meðferð eða ekki.
Lesa meira

Áfram beðið eftir þjóðarspítalanum

8.05.2014
 Ekki var mikil glaðværð yfir ársfundi Landspítalans í vikunni. Það var helst að dagskrárliðurinn Starfsmenn heiðraðir fengi viðeigandi undirtektir og klapp. Ráðherra heilbrigðismála bar mikið lof á stjórnendur og starfsmenn spítalans en sagði um leið að ríkið hefði ekki bolmagn til að taka lán fyrir byggingu nýja þjóðarspítalans.
Lesa meira

Spítalinn okkar

1.05.2014
Það ætlar að ganga erfiðlega að hrinda byggingu nýs Landspítala í framkvæmd. Á heilbrigðisráðherra mátti skilja í þættinu á Sunnudagsmorgni í byrjun apríl að ekki væri að vænta verulegra fjárframlaga til verksins næstu árin. 
Lesa meira

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012