isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Hlutur heimilanna í heilbrigðisútgjöldum

12.03.2014

Hagstofa Íslands birti 11. mars sl. upplýsingar um bráðabirgðauppgjör á fjármálum hins opinbera árið 2013. Í yfirliti Hagstofunnar kemur fram að heildarútgjöld til heilbrigðismála hafi verið 161,8 milljarður króna eða 9,1% af landsframleiðslu. Þar af var hlutur hins opinbera 130,2 milljarðar króna en hlutur heimilanna 31,6 milljarðar eða 19,5%.  Það samsvarar að bein heilbrigðisútgjöld hvers íbúa hafi að meðaltali verið 97.030 kr. 

 
Lesa meira

Breytt skipulag í Svíþjóð

8.01.2014
 Svíar eru óhræddir við að koma á fót nýjum stjórnvaldsstofnunum og gera breytingar á ýmsum undirstofnunum í sænska stjórnkerfinu. Hins vegar er ekki algegnt að ráðist sé í veigamiklar breytingar á skipan ráðuneyta. Til að mynda hefur á liðnum áratugum nánast ekkert verið hróflað við ráðuneyti félags- og heilbrigðismála í Svíþjóð (Socialdepartementet), að öðru leyti en því að ráðherrum og aðstoðarmönnum þeirra hefur fjölgað. Helstu burðarvirkin standa því að mestu óbreytt á meðan minni stofnanir eru stöðugt ýmsum breytingum undirorpnar.
Lesa meira

Fullkomnari og dýrari lækningatæki

10.12.2013
 
Kröfur um meiri lækningatæki til sjúkrahúsa hafa sett sinn svip á hina pólitísku umræðu á síðustu vikum og mánuðum. Þegar tillaga ríkisstjórnarinnar til fjárlaga ársins 2014 var lögð fram í haust ráku menn augun í að fjárframlög til tækjakaupa myndu að óbreyttu verða 600 milljónum króna lægri en þau eru í ár. Heilbrigðisráðherra hefur nú fyrir aðra umræðu fjárlaga kynnt áætlun til ársins 2018 um að veita sjúkrahúsunum stóraukið fé til tækjakaupa.
 
Lesa meira

Sameining heilbrigðisstofnana

8.10.2013
Í kynningu á nýju frumvapi til fjárlaga fyrir árið 2014 kom fram að ætlunin sé að sameina heilbrigðisstofnanir í þrem heilbrigðisumdæmum. Á Norðurlandi renna saman heilbrigðisstofnanir á Blönduósi, Sauðárkróki, Húsavík og í Fjallabyggð. Á Vestfjörðum heilbrigðisstofnanirnar á Patreksfirði og í Ísafjarðarbæ. Á Suðurlandi heilbrigðisstofnanirnar á Selfossi, Höfn og í Vestmanneyjum.
 
Lesa meira

Vandinn af skipulagslegum sem fjárhagslegum toga

9.08.2013
Í gegnum árin hef ég fylgst nokkuð vel með skýrslum og útgáfum um töluleg efni um heilbrigðismál frá Hagstofu Íslands, Norrænum stofnunum, OECD, WHO, Eurostat o.fl. Það kom mér því nokkuð á óvart að sjá í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) um Ísland, sem kynnt var í þessari viku, að sérfræðingar stofnunarinnar hafa ekki stuðst við allra nýjustu tölur OECD.
 
Lesa meira

Töfrabrögð

7.08.2013
Geislafræðingar stóðu í erfiðri deilu við framkvæmdastjórn Landspítala um langt skeið. Eins og svo margar stéttir í heilbrigðisgeiranum telja geislafræðingar að laun þeirra séu ekki nægjanlega góð og mikið vanti upp á að þeir standi jafnfætis öðrum sambærilegum starfsstéttum á spítalanum.
 
Lesa meira

Hámarksbið eftir þjónustu

24.07.2013
Danir eru sú norræn þjóð sem sett hefur sér ströngustu reglur um hámarksbiðtíma eftir læknisþjónustu á Norðurlöndum. Á meðan aðrar Norðurlandaþjóðir, að Íslendingum slepptum, hafa ákveðið að fólk eigi ekki að bíða lengur en 3 mánuði eftir heilbrigðisþjónustu hafa Danir gefið út fyrirskipanir um að hámarksbiðtími skuli ekki vera lengri en 1-2 mánuðir.
 
Lesa meira

Ráðherra á réttri leið

20.07.2013
Þegar dró að alþingiskosningum fyrr á þessu ári var þess krafist að heilbrigðismál yrðu meðal helstu mála kosningabaráttunnar. Sigurður Guðmundsson, fyrrverandi landlæknir, lýsti því yfir í greinum og á fundum að niðurskurðurinn á Landspítalanum væri kominn út yfir öll skynsamleg þolmörk og stefnan væri beint fram af bjargbrúninni. Þáverandi velferðarráðherra bað menn gæta stillingar og upplýsti jafnframt að niðurskurði til heilbrigðismála í kjölfar hrunsins væri lokið. Þrátt fyrir ötullega baráttu lentu heilbrigðismálin samt að mestu utangarðs.
 
Lesa meira

Í minningu góðs vinar - Helgi Már Arthursson 1951 - 2013

3.07.2013
Kynni okkar Helga Más hófust þegar hann kom til starfa í heilbrigðisráðuneytinu árið 1998. Hann var þá þjóðkunnur af störfum sínum sem blaðamaður og sjónvarpsfréttamaður. Ég þekkti hins vegar lítið til hans þar sem ég hafði að mestu búið erlendis frá því í lok áttunda áratugarins. Fljótlega sá ég þó að þar fór enginn venjulegur maður.
 
Lesa meira

Borgari frekar en sjúklingur

26.06.2013
Undanfarin misseri hafa ríkisstjórnir nágrannalanda okkar lagt mikla áherslu á að gera heilbrigðiskerfi sín meira notendamiðuð og tryggja um leið réttindi íbúanna. Í byrjun maí á þessu ári var birt heilbrigðisútspil dönsku ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum undir kjörorðinu „ Meiri borgari, minni sjúklingur“ eða "Mere borger, mindre patient." 
 
Lesa meira

Heilbrigðisþjónusta þegnanna í Danmörku

21.06.2013
Þekking og virk þátttaka almennings í starfi heilbrigðisþjónustunnar í Danmörku á að gegna miklu stærra hlutverki en nú er reyndin. Heilbrigðisstjórnin (Sundhedsstyrelsen), Dönsku Svæðisstjórnirnar (5 Regioner), Samtök Sveitarfélaga (KL) og Dönsku Sjúklingasamtökin hafa mótað sér framtíðarsýn um almenningsþáttöku í heilbrigðismálum.
 
Lesa meira

Heimsheilsan

31.05.2013
Á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina var Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) komið á fót ásamt ýmsum öðrum stofnunum Sameinuðu þjóðanna. WHO hefur gengt forystuhlutverki í heilbrigðismálum um gjörvalla heimsbyggðina frá þeim tíma. Alþjóðaheilbrigðisþingið er kallað árlega saman í Genf í síðari hluta maímánaðar og eru þá samankomnir fulltrúar yfir 190 ríkja. Sextugastaog sjötta Alþjóðaheilbrigðisþingið var haldið í Genf 20.- 28. maí sl. Í ár sóttu yfir 2000 fulltrúar þingið og það samþykkti alls 24 ályktanir og tók margvíslegar aðrar ákvarðanir. 
 
Lesa meira

Bætt heilsufar meðal þjóða heims

17.05.2013
Nýjar tölur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sýna að bilið milli þeirra þjóða sem búa við best og lakast heilsufar fer minnkandi. Í árlegri skýrslu WHO er brugðið ljósi á þær ráðstafanir sem gripið hefur verið til í því skyni að ná þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna (MDGs) og hvernig tekist hefur að draga úr þeim mun sem er á heilsufari fólks í fátækum og ríkum löndum heimsins. Tímamörk þess að ná þúsaldarmarkmiðunum eru árið 2015 og tölur WHO í ár sýna minni barna- og mæðradauða, bætta næringu, minnkandi dauðsföll vegna hiv smits, berkla og malaríu.
 
Lesa meira

Heilbrigðistæknidagurinn

10.05.2013
Þann 8. maí sl. efndu Heilbrigðistæknifélag Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Landspítali – háskólasjúkrahús til ráðstefnu um nám í heilbrigðisverkfræði og tækni hins nýja Landspítala. Það var ánægjulegt að verða vitni að því hversu mikil gróska er í námi og rannsóknum á sviði heilbrigðisverkfræði og skyldra greina í háskólunum og á vettvangi aðalsjúkrahúss landsins.
 
Lesa meira

Góð heilsa - sameiginleg ábyrgð

30.04.2013
Í tillögu að þingsályktun um lýðheilsu þann 26. apríl 2013 hefur ríkisstjórn Noregs lagt til við Stórþingið að blása lífi í allt lýðheilsustarf, svo draga megi úr ójöfnuði í heilsu og gefa öllum börnum sömu tækifæri. Ríkisstjórnin leggur jafnframt til að efld verði starfsemi heilsugæslustöðva og heilsugæslu í skólum, stuðlað að aukinni hreyfingu fólks á öllum aldri og merking á innihaldi matvæla verði bætt.
 
Lesa meira

Í anda Píratanna

10.04.2013
Miðvikudaginn 10. apríl var haldin ráðstefna í Háskóla Íslands um málefni háskólanna og stóðu fyrir henni Félag prófessora við ríkisháskóla (FPR) og Fræðagarðs, félags háskólamanna. Ráðstefnan hófst með ávarpi forseta Íslands Ólafs Ragnars Grímssonar. Þetta átti að vera 10 mínúta opnunarerindi en þróaðist yfir í að verða 30-40 mínúta hugvekja um framtíð háskólanáms jafnt hér á landi sem í allri heimsbyggðinni.
 
Lesa meira

Beðið eftir Godot

25.03.2013
Öll Norðurlöndin nema Ísland hafa á síðustu áratugum sett sér reglur um hámarksbið eftir heilbrigðisþjónustu og hefur biðin undanfarin ár verið 1 – 3 mánuðir. Danir hafa sett sér hvað metnaðarfyllstar reglur á þessu sviði með því að binda í lög árið 2007 að hámarksbið eftir aðgerð eða meðferð skuli vera einn mánuður.
 
Lesa meira

Með nýjum sjónglerjum

27.02.2013
Málefni sjúkrahúsa eru mikið til umræðu í flestum Norðurlandanna og beina menn einkum sjónum sínum að fjármálum og tækni- og tækjavæðingu þessara stofnana. Víða hefur verið gripið til margvíslegs sparnaðar og aðgerða til að hemja kostnað til lengri tíma. Annars staðar er unnið að því að efla upplýsingavæðingu heilbrigðiskerfisins, styrkja öryggis- og gæðamál, draga úr fíkniefnaneyslu og bæta andlegt heilsufar íbúanna.
 
Lesa meira

Heilbrigðisprófíll þjóðarinnar

1.02.2013
„Hvernig hefur þú það?“, er spurning sem 300.000 Danir 16. ára og eldri fá þessa dagana. Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem danska Lýðheilsumiðstöðin (Statens institut for folkesundhed) og Sundhedsstyrelsen senda út spurningalista til hinna lífsglöðu íbúa Danska Konungsríkisins. Þar er að finna spruningar um heilbrigðisástand og ná þær frá matarvenjum og áfengisneyslu til fjölskylduaðstæðna og almennrar velferðar.
 
Lesa meira

Gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu

28.01.2013
Í lok síðasta árs lagði heilbrigðisráðherra Noregs fyrir norska Stórþingið tillögu um gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu og umönnun. Í tillögunni er lögð áhersla á að þróa meira notendamiðaða heilbrigðis- og umönnunarþjónustu og það yrði gert með bættum gæðum, auknu sjúklingaöryggi og fækkun óæskilegra atvika í þjónustunni.
 
Lesa meira

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012