isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Þörf á sýnilegri atvikaskráningu

22.05.2014
 
Öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu eru rædd af vaxandi þunga í þjóðfélaginu jafnt meðal heilbrigðisstarfsfólks og almennings. Liðin er sú tíð þegar meðferð og umönnun sjúklinga var nær einvörðungu ákveðin af læknum og hjúkrunarfræðingum. Notendur heilbrigðisþjónustu hafa nú æ meira að segja um hvernig tekið er á málum þeirra og bundið er í lög að sjúklingi sé í sjálfsvald sett að ákveða hvort hann þiggur meðferð eða ekki.,
 
Síðustu áratugi hafa innlendar sem erlendar rannsóknir margoft sýnt að öryggi og umönnun sjúklinga á heilbrigðisstofnunum er víða ábótavant. Til þess að ráða bót á því hafa sjúkrahús í auknum mæli tekið upp skipulega skráningu á slysum og óvæntum atvikum í heilbrigðisþjónustunni í þeim tilgangi að auka bæði öryggi sjúklinga og læra af mistökum.
 
Í stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda í gæðamálum til ársins 2010 var til dæmis sett það markmið að „Atvikaskráning verði efld og úrvinnsla upplýsinga úr atvikaskráningarkerfum gerð markvissari og sýnilegri.“ Á Landspítala og Sjúkrahúsi Akureyrar hefur verið virk slysa- og atvikaskráning síðustu 1-2 áratugina. Enn sem komið er eru upplýsingar um hana ekki nægjanlega aðgengilegar í skýrslum og á heimasíðum þessara stofnana eða hjá Embætti landlæknis, sem heldur utan um þessi mál.
 
Á árinu 2007 var haldið málþing hér á landi um öryggi sjúklinga. Þar kom fram að ef bandarískar rannsóknir á dauðsföllum af völdum mistaka eða atvika innan heilbrigðiskerfisins væru yfirfærðar á Ísland þá mætti áætla að 44 - 100 manns látist árlega af völdum óvæntra atvika hér á landi. Niðurstöður rannsókna frá öðrum löndum, m.a. frá Danmörku, Bretlandi, Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Kanada, sýna að hér gæti verið um mun hærri tölur að ræða eða rúmlega 200 manns á ári. Allra nýjustu upplýsingar úr bandarískum rannsóknum benda jafnvel til þess að dauðsföll á sjúkrahúsum vegna læknamistaka geti verið enn fleiri.
 
Íslensk rannsókn á þessu sviði hófst árið 2010 og náði til Landspítala og Sjúkrahúss Akueyrar. Fyrstu niðurstöður hennar sýna mjög áþekkar niðurstöður og í grannlöndunum. Viðvarandi fjárskortur virðist hafa orðið til þess að rannsóknin hafi nánast dagað uppi.
 
Mikilvægt er að halda áfram rannsókninni og tryggja að hér sé haldið uppi virkri atvikaskráningu á öllum heilbrigðisstofnunum og reglulega gerð grein fyrir niðurstöðum þeirrar skráningar. Þannig er unnt að bregðast við slysum og óvæntum atvikum og grípa til viðeigandi aðgerða til þess að tryggja betur öryggi sjúklinga.
 
Skortur á upplýsingum, ófullnægjandi greining atvika og takmarkaður aðgangur að niðurstöðum atvikaskráningar er ekki vitnisburður um annað en að þessi mál séu ekki í nægjalega góðu lagi. Hið mikla návígi sem við búum við í fámennu landi hefur sennilega þau áhrif að farið er með þessi málefni sem feimnismál. Afleiðingin verður sú að lögbundinn réttur sjúklings eða notanda varðandi aðgengi að upplýsingum um gæði heilbrigðisþjónustunnar er því miður ekki alltaf virtur.
 
 
 

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012