isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Erfiður róður framundan í heilbrigðismálum

16.11.2014
Þann 11. nóvember s.l. efndi hin nýja stjórnmálahreyfing Viðreisn til fundar um viðreisn heilbrigðiskerfisins. Ástæðan var sennilega sú að hvorki er að finna tillögur um auknar fjárveitingar til Landspítalans í tillögu að fjáraukalögum fyrir 2014 eða í fjárlagafrumvapinu 2015. Forsvarsmenn og hollvinir þjóðarspítalans eru því að verða úrkula vonar um að ráðist verði í að byggja nýjan Landspítala á næstunni.
 
Það var því hálfnöturlegt að heyra núverandi forstjóra Landspítalans Pál Matthíasson rifja upp þegar forveri hans fyrir rúmu ári sagði starfi sínu lausu þar sem hann vildi ekki fara með sjúkrahúsið fram af bjargbrúninni. Hann fullyrti jafnframt að nú væri Landspítalinn kominn fram af bjargbrúninni, ekki hefði þó verið um beint hengiflug að ræða, heldur væru menn í brattri skriðu og leituðu að viðspyrnu til að vega sig upp á brúnina aftur og koma sér eins langt frá henni og mögulegt er. Enn sem komið er bólar samt ekki á neinni líflínu frá ríkistjórninni.
 
Páll hélt því fram að nú vantaði u.þ.b. 20 milljarða inn í heilbrigðiskerfið og tók þá mið af því hlutfalli þjóðarframleiðslu sem nágrannalöndin leggja til heilbrigðismála. Þetta virðist síst ofætlað því til dæmis Danir veita 11% af þjóðarframleiðslu sinni heilbrigðismála eða rúmlega tveimur prósentum meira en Íslendingar sem veittu 8,9% til heilbrigðismála árið 2013. Hvert prósentustig í þjóðarframleiðslunni gerði árið 2013 um 18,7 milljarða og til þess að halda í við frændur okkar Dani skortir því tæplega 40 milljarðar inn í heilbrigðiskerfið. Þess utan má gera ráð fyrir að dýrara sé að halda uppi nútíma heilbrigðisþjónustu í víðfemu og fámennu landi en þéttbýlum miljóna samfélögum. Ísland nýtur sannanlega ekki hagkvæmni stærðarinnar í samanburði við Danmörku og mörg önnur lönd í Evrópu.
 
Á fundi Viðreisnar steig einnig í pontu hagfræðingurinn og dósentinn Tinna Laufey Ásgeirsdóttir. Ræddi hún um heilsu, peninga og pólitík. Beindi hún kastljósinu einkum að ástandinu í heilbrigðiskerfinu út frá tilteknum hagstærðum og mismunandi útfærslum á fyrirkomulagi heilbrigðisþjónustu, svo sem með tilliti til ríkisrekstrar og einkarekstrar. Í nágrannalöndunum væri einkarekstur algengari eftir því sem heilbrigðisþjónustan er almennari,  til að mynda í heimilislækningum, en hér á landi er þessu öfugt farið. Sérgreinalæknar á Norðurlöndum starfa nær eingöngu á sjúkrahúsum en á Íslandi starfar stærstur hluti sérgreinalækna einnig á stofum utan sjúkrahúsanna. Val milli ríkisrekstar eða einkarekstar ætti samt sem áður að áliti Tinnu fremur að ráðast af því hvað er hagkvæmast hverju sinni út frá þeim upplýsingum sem fyrir liggja.
 
Þá vakti sérstaka athygli sú fullyrðing hennar að það ástand sem nú ríkir í heilbrigðiskerfinu hafi verið löngu fyrirsjáanlegt með tilliti til þeirra ákvarðana sem teknar hafi verið á liðnum árum. Það virðist því sem stjórnendur hafi ekki alltaf tekið mið af bestu upplýsingum eða þá að þær hafi einfaldlega ekki legið fyrir. Mikilvægt væri því miðað við væntanlega þjóðfélagsþróun næstu áratugina að afla ábyggilegrar gagna og ráðast þegar í að forgangsraða með hliðsjón af mati á kostnaði og ávinningi í heilbrigðisþjónusu. Á þann hátt ætti að vera unnt að bregðast við því álagi sem mun fylgja í kjölfar fjölgunar aldraðra og vaxandi þjónustuþarfar á öllum stigum heilbrigðisþjónustu.
 
Síðasti ræðumaðurinn á fundinum var Ólafur Már Björnsson, augnlæknir hjá Sjónlagi, og var framlag hans sennilega hugsað sem innlegg aðila í einkarekstri. Hann benti á að hlutföllin milli opinbers reksturs og einkareksturs hefðu um langt skeið verið 80/20. Báðir þessir geirar hefðu stuðning hvor af öðrum. Aðgengi að heilbrigðisþjónustu verði að vera auðvelt og sem jafnast fyrir alla landsmenn. Engum vafa væri heldur undirorpið að heilbrigðisþjónustan skuli byggð á samábyrgð þegnanna og að mestu kostuð af almannafé. Engin þörf væri á því að byggja upp tvöfalt heilbrigðiskerfi þar sem hinir ríku gætu keypt sig fram fyrir hina efnaminni. Loks varpaði Ólafur Már fram hugmyndinn um nýjan samfélagssáttmála varðandi forgangsröðun í heilbrigðismálum.
 
Fyrir nýju þjóðmálahreyfingu var fundurinn mikilsverður til að fá yfirlit um stöðu mála í heilbrigðisþjónustunni og hvað þurfi að gera til að bæta úr því ástandi sem ríkt hefur um langan tíma. Það er svo eftir að sjá hvort Viðreisin geti lagt sín lóð á vorgaskálarnar við mótun heilbrigðisstefnu til framtíðar og um leið stuðlað að fjármögnun margra brýnna verkefna. Fjárlagatillögurnar fyrir 2015 og tillögur að fjáraukalögum sýna að róðurinn verður erfiður. Það er hins vegar smá von um að með batnandi afkomu ríkissjóðs muni skapast möguleikar á því að auka fjárframlög til Landspítalans. Hvort það nægi til að uppfylla þær óskir sem uppi eru í þjóðfélaginu um úrbætur í heilbrigðismálum mun tíminn einn leiða í ljós.
 

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012