isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Fögur fyrirheit - Draumur eða veruleiki

13.01.2015
 Í tengslum við gerð nýs kjarasamnings lækna og ríkisins í síðustu viku undirrituðu fulltrúar Læknafélags Íslands, Skurðlæknafélags Íslands og ríkisstjórnarinnar yfirlýsingu um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Í yfirlýsingunni er að finna fjölda skuldbindinga og fyrirheita um að ráðist verði í fjölmörg verkefni sem tryggja eiga að íslensk heilbrigðisþjónusta geti staðið jafnfætis því sem best gerist í öðrum löndum. Hér er um að ræða aðgerðir sem hafa munu í för með sér aukin fjárframlög til framkvæmda, tækjakaupa og launahækkana.
 
Í yfirlýsingunni er að finna skuldbindingar er varða stefnumótun stjórnvalda, sambærilegan ramma hvað varðar fjármuni og fjölda starfsmanna og önnur Norðurlönd, aukið fjármagn til heilbrigðismála, meiri framleiðni í heilbrigðisþjónustu, metnaðarfulla þjónustustefnu, byggingu nýs Landspítala, endurnýjun lækningatækja, fjárfestingu í húsnæði og öðrum tækjum, samtengingu rafrænnar sjúkraskrár, aukna samvinnu Landspítala og annarra heilbrigðisstofnana, heildstæða skoðun á skipulagi, uppbyggingu og fjármögnun heilbrigðiskerfisins, og að launakjör, vinnuálag og vaktafyrirkomulag verði sambærilegt við það sem tíðkast í hinum norrænu ríkjunum. Svo dæmi séu nefnd.
 
Þessi fyrirheit krefjast þess að ráðist verði í gerð tíma- og framkvæmdaáætlunar og um leið verði framkvæmt kostnaðarmat á einstökum verkþáttum og uppbyggingu heilbrigðiskerfisins í heild sinni. Vissulega liggja fyrir útreikningar varðandi byggingu Nýja Landspítalans og fleiri heilbrigðisstofnana. Hluti þessa talanaefnis og úttekta sem gerðar hafa verið af eða á vegum bygginganefndar nýja spítalans og annara aðila mun örugglega koma að góðum notum. Það er samt augljóst að endurskoða þarf marga þætti útreikninganna og líta á viðfangsefnin í víðara samhengi, því hér er allt heilbrigðiskerfið undir.
 
Í sambandi við byggingu Nýja Landspítalans standa menn frammi fyrir tveimur kostum. Annars vegar að um verði að ræða venjulega ríkisframkvæmd eða hins vegar, eins og upphaflega var ætlunin, að byggingin verði fjármögnuð gegnum lántökur þar sem lífeyrissjóðirnir væru helstu lánveitendur. Nútímavæðing heilbrigðisþjónustunnar hlítur að ráðast af því hvor leiðin verður valin og víst er að hvorki heilbrigðisstarfsfólk né almenningur hafa þolinmæði með því að framkvæmdir dragist á langinn. Þetta krefst óhjákvæmilega verulega aukinna fjárframlaga til heilbrigðiskerfisins. En hafa ber í huga að nú þegar vantar andvirði árlegs fjárframlags til Landspítalans inn í heilbrigðiskerfið til þess að það geti talist sambærilegt við það sem best gerist í nágrannalöndunum.
 
 

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012