isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Deilt við fjárveitingavaldið

02.12.2015
 
Athyglisvert hefur verið að fylgjast með deilu forstjóra Landspítalans við fjárveitingavaldið að undanförnu. Hann hefur á fundum með fjárlaganefnd og í fjölmiðlum fullyrt að þær fjárveitingar sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi ársins 2016 séu ekki nægar til að halda uppi grunnþjónustu og tryggja nægjanlegt viðhald og nýframkvæmdir í heilbrigðisþjónustunni. Forstjóri spítalans telur sig hafa mætt mikilli ókurteisi þegar hann gerði grein fyrir sínu máli á fundi nefndarinnar. Formaður fjárlaganefndar líkti hins vegar framkomu forstjórans við andlegt ofbeldi. Þannig hafa klögumálin gengið á víxl.
 
Á sama tíma er því haldið fram að framlag ríkissjóðs til Landspítalans árið 2016 verði samkvæmt fjárlagafrumvarpinu um 30% hærra en fjárlög ársins 2013. Þannig sé ætlunin að veita nær 11, 6 milljörðum hærri upphæð til Landspítalans en vinstri stjórnin hafi stefnt að á því ári. Eru þá ekki talin með fjárframlög til byggingar sjúkrahótels eða hugsanleg framlög til Sjúkrahússins á Akureyri. Áformaðar fjárveitingar feli einfaldlega í sér meiri hækkanir til heilbrigðismála en þekkst hafa um langt skeið.
 
Í þessum skylmingum hefur lítið verið vitnað til skýrslna OECD sem innihalda ítarlegan sammanburð á heilbrigðisútgjöldum aðildarríkjanna. Forstjóri Landspítalans bendir þó á að í nýrri skýrslu OECD – Health at a Glance 2015 sé Ísland í næstneðsta sæti þegar borið er saman hve háu hlutfalli af vergri landsframleiðslu (VLF) er varið til uppbyggingar í heilbrigðiskerfinu eða 0,1% af VLF. Í sömu skýrslu má lesa að Ísland var í 22. sæti árið 2013 þegar borin eru saman heildarútgjöld aðildarríkjanna til heilbrigðismála eða 8,7% af þjóðarframleiðslunni. Heilbrigðisútgjöldin virðast þessutan hafa nokkurn veginn staðið í stað árið 2014 því skýrslur Hagstofunnar sýna að heildarfjárframlög til heilbrigðismála námu það ár 176 milljörðum króns eða 8,9% af þjóðarframleiðslunni.
 
Í samanburði á heilbrigðisútgjöldum í OECD-ríkjunm vekur helst athygli að þau ríki sem halda uppi bestu heilbrigðisþjónustunni eyða 1,5-2% meira en Ísland af landsframleiðslu sinni til heilbrigðismála, svo sem Holland, Sviss, Svíþjóð, Þýskaland, Frakkland og Danmörk. Hvert prósentusig í þjóðarframleiðslu á Íslandi samsvaraði árið 2014 u.þ.b. 20 milljörðum. Þetta bendir til þess að 30-40 milljarða vanti inn í íslenska heilbrigðiskerfið svo það geti talist á pari við það sem best gerist annars staðar.
 
 

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012